HIRDETÉS
(468 x 60 pixel)
 
SZEXLINK.HU
 
Lanyokneked.hu - Szexpartner keresőLanyokneked.hu - Szexpartner kereső
HIRDETÉS / ADVERT
HIRDETÉS
(120 x 300 pixel)
 
MÉDIAAJÁNLAT
Az internet már most alkalmas hatékony, a felhasználóval a passzív médiánál közvetlenebb, kölcsönös és így befogadhatóbb kommunikációra. A holgypartner.hu folyamatosan új hirdetési lehetőségeket fejleszt, megvalósítja hirdetői elképzeléseit, hogy kampányaik hatékonyságát a lehető legnagyobb mértékben növelje.

Természetesen targetált hirdetések elhelyezésére is lehetőséget nyújtunk. Hiszünk benne, hogy ma egyre inkább a célcsoportok pontos megtalálása a legfontosabb cél a hirdetők számára, amit mi online hirdetések és e-mailek formájában nyújtunk.

Hirdetési áraink szabványos felületekre és az oldalak struktúráját nem befolyásoló helyekre vonatkoznak. Minden egyéb megjelenés külön árajánlat tárgyát képezi. Áraink tartalmazzák a 25%-os ÁFA összegét.
 
Hirdetési áraink:
Ft / bruttó
Szabvány fekvő banner (468 x 60 pixel) / hónap / oldal / db
10.000.-
Szabvány álló banner (120 x 300 pixel) / hónap / oldal / db
10.000.-
Logó, embléma, link elhelyezés (egyedi méret) / hónap / oldal / db
5.000.-
Oldal szponzoráció / hónap / oldal
30.000.-
Egyéni igények esetén, a személyre szabott árajánlat a mérvadó!
 
 
Részletes információ: +36 (20) 543-5424
 
Jogi tudnivalók, adatvédelmi elvek
A holgypartner.hu ezúton teszi közzé az adatvédelmi- és kezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, mely jogszabályok rendelkezéseit kifejezetten magunkra nézve kötelező erővel ismerünk el.
A jelen adatvédelmi elvek célja, hogy tartalom-szolgáltatásunk minden területén, a tartalmat megnézők, felhasználók számára alapvető szabadságjogaik, különösen a magánélethez való joguk tiszteletben tartását garantáljuk, valamint személyes adataik és különleges adataik gépi feldolgozása során az adatkezelés teljeskörű adatvédelme biztosítva legyen.

A holgypartner.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfeleiről a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt, azokat bizalmasan kezeli és kizárólag a kiadványai és szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A holgypartner.hu gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. Bármilyen online adatgyűjtés esetén részletes tájékoztatót bocsátunk a felhasználók rendelkezésére az adatgyűjtés céljáról. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során tevékenységünkről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján is tájékoztatjuk. A holgypartner.hu vállalja, hogy a felhasználó írásos (elektronikus levelezés útján is eljuttatható) felszólítása után a felhasználó adatait a rendszerekből töröljük. Olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a holgypartner.hu felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. A holgypartner.hu kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.